ออกติดตามและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเดิม ปี ๒๕๖๐ พื้นที่อำเภอนาวัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ออกติดตามและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเดิม ปี ๒๕๖๐ พื้นที่อำเภอนาวัง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-26  |   ข่าววันที่: 2018-12-18 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพรหมเพชร ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ออกติดตามและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเดิม ปี ๒๕๖๐ พื้นที่อำเภอนาวัง เกษตรกรจำนวน ๑๐ ราย และติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ พื้นที่ เป้าหมาย ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง ผลการติดตามฯ ดังนี้
๑) กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่พลาสติก การเจริญเติบโต ๑๕ ตัวต่อกิโลกรัม อัตราการรอด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ กระสอบ การเปลี่ยนถายน้ำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒) กิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่พลาสติก การเจริญเติบโต ๑๐ - ๑๒ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาว ประมาณ ๕ ถึง ๑๐ เซนติเมตร อัตราการรอด ๖๐ เปอร์เซ็นต์ การใช้อาหาร ประมาณ ๑ กระสอบ เปลี่ยถ่ายน้ำสัปดาห์ล ๑ ครั้ง
๓)กิจกรรมเลี้ยงกบในกระชังบก การเจริญเติบโต ๑๕ ตัวต่อกิโลกรัม อัตราการรอด ๕๐%การใช้อาหารประมาณ ๑ กระสอบ การเปลี่ยนถายน้ำสัปดาห์ละครั้ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,270)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,177) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (933) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (851) โครงการประมงอาสา.. (830) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (754) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (752) ประวัติความเป็นมา.. (712) งานควบคุมการประมง.. (705) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (699) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (684) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (671) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (624) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (621) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (572) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (558) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (535) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (453) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (434) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (432)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6