ตรวจติดตาม และเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย และการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจติดตาม และเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย และการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง  

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-14  |   ข่าววันที่: 2018-12-12 |  อ่าน: 14 ครั้ง
 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานตรวจติดตาม และเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย และการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (955)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (753) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (593) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (552) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (527) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (512) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (467) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (463) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (453) โครงการประมงอาสา.. (446) ประวัติความเป็นมา.. (439) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (429) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (427) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (388) งานควบคุมการประมง.. (387) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (370) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (344) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (329) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (313) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (281)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6