วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และติดตามแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรงอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และติดตามแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรงอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-10  |   ข่าววันที่: 2018-09-07 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และติดตามแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรงอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกษตรกรร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๔ ในการนี้มีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะร่วมการประชุมด้วย โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,311)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,284) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,018) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (934) โครงการประมงอาสา.. (879) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (818) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (799) ประวัติความเป็นมา.. (771) งานควบคุมการประมง.. (767) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (761) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (736) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (704) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (672) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (663) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (622) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (587) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (558) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (493) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (486) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (452)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6