วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ รับและดูแลเก็บรักษาของกลาง ซึ่งมี เต่านา (เต่าหับ) จำนวน ๔๓ ตัว จากพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้รับจากการตรวจยึด จับกุม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ รับและดูแลเก็บรักษาของกลาง ซึ่งมี เต่านา (เต่าหับ) จำนวน ๔๓ ตัว จากพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้รับจากการตรวจยึด จับกุม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-10  |   ข่าววันที่: 2018-09-06 |  อ่าน: 340 ครั้ง
 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู รับและดูแลเก็บรักษาของกลาง ซึ่งมี เต่านา (เต่าหับ) จำนวน ๔๓ ตัว จากพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้รับจากการตรวจยึด จับกุม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วที่ ๒


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,307)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,282) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,006) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (923) โครงการประมงอาสา.. (876) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (811) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (797) ประวัติความเป็นมา.. (768) งานควบคุมการประมง.. (764) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (756) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (725) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (701) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (666) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (662) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (620) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (584) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (554) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (488) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (478) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (449)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6