วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-30  |   ข่าววันที่: 2018-08-27 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,136)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (912) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (754) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (734) โครงการประมงอาสา.. (677) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (655) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (633) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (629) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (616) ประวัติความเป็นมา.. (595) งานควบคุมการประมง.. (548) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (548) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (529) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (528) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (512) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (476) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (473) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (435) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (363) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (335)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6