วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมการสัมมนา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมการสัมมนา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-16  |   ข่าววันที่: 2018-08-16 |  อ่าน: 152 ครั้ง
 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมการสัมมนา"การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑" ณ ห้องประชุมภูหินลาดช่อฟ้า โรงแรมณัฐพงษ์แกรนดิ์ โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการสัมมนา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,466)  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,367) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,167) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (1,058) โครงการประมงอาสา.. (961) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (907) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (885) งานควบคุมการประมง.. (877) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (866) ประวัติความเป็นมา.. (857) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (796) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (788) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (746) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (741) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (696) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (649) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (629) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (612) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (593) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (484)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6