วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นัดหมายเกษตรกรโครงการ ๕ ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนเกษตร ๖๑ ราย ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นัดหมายเกษตรกรโครงการ ๕ ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนเกษตร ๖๑ ราย ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-01  |   ข่าววันที่: 2018-07-31 |  อ่าน: 198 ครั้ง
 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง นัดหมายเกษตรกรโครงการ ๕ ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนเกษตร ๖๑ ราย โดยดำเนินการมอบพันธ์ปลา และน้ำหมักชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,270)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,177) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (933) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (851) โครงการประมงอาสา.. (830) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (754) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (752) ประวัติความเป็นมา.. (713) งานควบคุมการประมง.. (705) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (699) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (684) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (671) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (624) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (621) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (572) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (558) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (535) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (453) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (434) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (432)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6