วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-24  |   ข่าววันที่: 2018-07-23 |  อ่าน: 355 ครั้ง
 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอโนนสัง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสัง,กรมวิชาการเกษตร และด่านกักกันสัตว์จังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,408)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (973) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (962) ประวัติความเป็นมา.. (934) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (837) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (829) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (820) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (731) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (710) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6