วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-07-06 |  อ่าน: 138 ครั้ง
 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยมี นางสาวจงจิตร์ วงษ์ชมภู หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,304)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,274) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,002) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (916) โครงการประมงอาสา.. (867) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (805) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (795) ประวัติความเป็นมา.. (761) งานควบคุมการประมง.. (756) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (748) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (719) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (700) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (658) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (657) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (614) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (583) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (552) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (484) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (472) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (448)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6