วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ารฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง) ในอำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ารฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง) ในอำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-25  |   ข่าววันที่: 2018-06-22 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วยนักวิชาการประมง ชี้แจงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง) ในอำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการเปิดฝึกอบรมพร้อมกัน ๒ แห่ง แห่งที่ ๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จำนวนเกษตรกร ๔๙ ราย แห่งที่ ๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดผึ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จำนวนเกษตรกร ๔๑ ราย โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,136)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (914) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (755) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (737) โครงการประมงอาสา.. (679) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (657) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (633) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (629) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (617) ประวัติความเป็นมา.. (595) งานควบคุมการประมง.. (551) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (550) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (532) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (528) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (513) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (477) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (475) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (438) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (364) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (336)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6