วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๑  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |   ข่าววันที่: 2018-06-14 |  อ่าน: 122 ครั้ง
 

วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,311)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,284) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,018) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (934) โครงการประมงอาสา.. (879) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (818) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (799) ประวัติความเป็นมา.. (771) งานควบคุมการประมง.. (767) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (761) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (736) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (704) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (672) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (663) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (622) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (587) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (558) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (493) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (486) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (452)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6