วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการทฤษฏีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการทฤษฏีใหม่  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |   ข่าววันที่: 2018-06-08 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอโนนสัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรายได้ หนี้สินเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกุงคำไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง และในเวลา ๑๔.๓๐ น.ลงพื้นที่ติดตาม โครงการทฤษฏีใหม่ จำนวน ๓ ราย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง เพื่อมอบพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,302)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,271) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (998) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (914) โครงการประมงอาสา.. (863) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (803) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (791) ประวัติความเป็นมา.. (754) งานควบคุมการประมง.. (747) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (744) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (712) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (700) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (655) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (651) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (608) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (581) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (552) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (483) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (465) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (448)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6