วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอนากลาง เพื่อมอบพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอนากลาง เพื่อมอบพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-07  |   ข่าววันที่: 2018-06-06 |  อ่าน: 222 ครั้ง
 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในอำเภอนากลาง เพื่อมอบพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,356)  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,337) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,081) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (983) โครงการประมงอาสา.. (905) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (851) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (837) งานควบคุมการประมง.. (814) ประวัติความเป็นมา.. (803) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (796) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (772) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (723) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (694) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (691) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (648) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (603) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (587) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (544) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (532) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (460)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6