วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมเสริมก่ำ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมเสริมก่ำ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-21  |   ข่าววันที่: 2018-05-18 |  อ่าน: 296 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายชาญชัย พรนิคม หัวหน้าช่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (เขื่อนอุบลรัตน์) และประมงอาสา ร่วมกิจกรรมเสริมก่ำ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน หรือ ฤดูน้ำแดง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,119)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (862) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (721) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (694) โครงการประมงอาสา.. (642) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (620) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (615) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (611) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (608) ประวัติความเป็นมา.. (578) งานควบคุมการประมง.. (528) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (524) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (506) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (495) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (490) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (455) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (450) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (411) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (347) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (327)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6