วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-21  |   ข่าววันที่: 2018-05-18 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์,หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,ประมงอำเภอโนนสัง ประมงอำเภอนางกลาง,คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (เขื่อนอุบลรัตน์),องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาอนุรักษ์ประมง, จิตอาสา,คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่,โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร และประชาชนในพื้นที่บ้านโคกใหญ่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ ตัว และมีนายสุรชาติ ชัยทองดี รักษาการแทนนายอำเภอโนนสัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,273)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,212) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (940) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (855) โครงการประมงอาสา.. (831) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (762) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (757) ประวัติความเป็นมา.. (716) งานควบคุมการประมง.. (709) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (703) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (686) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (673) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (625) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (623) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (576) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (559) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (535) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (453) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (435) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (433)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6