วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ในตำบลโคกใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ในตำบลโคกใหญ่  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-16  |   ข่าววันที่: 2018-05-15 |  อ่าน: 202 ครั้ง
 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ปฏิบัติงานเวทีประชาคม ในตำบลโคกใหญ่ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๓ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕๑ คน และในเวลา ๑๕. ๔๐ น. ร่วมรับฟัง นโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามการขับเคลื่อนประเทศตาม"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสัง ชั้น ๒


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,273)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,212) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (940) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (855) โครงการประมงอาสา.. (831) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (762) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (757) ประวัติความเป็นมา.. (716) งานควบคุมการประมง.. (709) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (703) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (686) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (672) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (625) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (623) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (576) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (559) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (535) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (453) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (435) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (433)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6