วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอนากลาง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอนากลาง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-02  |   ข่าววันที่: 2018-05-01 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอนากลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง ชั้น ๒ 
และ ในเวลา ๑๔.๓๐ น. ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอนากลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง ชั้น ๒


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,393)  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,347) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,113) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (1,011) โครงการประมงอาสา.. (928) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (876) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (859) งานควบคุมการประมง.. (847) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (830) ประวัติความเป็นมา.. (826) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (782) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (749) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (718) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (714) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (669) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (619) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (612) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (573) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (571) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (469)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6