วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Web Conference แนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญ (๑๕ เรื่อง)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Web Conference แนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญ (๑๕ เรื่อง) 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-05-01 |  อ่าน: 170 ครั้ง
 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นางอัมพุชินี ภักดี มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม Web Conference แนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญ (๑๕ เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ฯ ครั้งที่ ๓/๓๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,170)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,003) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (807) โครงการประมงอาสา.. (739) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (723) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (683) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (677) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (644) ประวัติความเป็นมา.. (630) งานควบคุมการประมง.. (610) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (594) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (584) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (558) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (554) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (515) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (501) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (474) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (401) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (375) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (364)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6