วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินการจับผลผลิตสัตว์น้ำ “โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง”ณ หนองปู่ตา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินการจับผลผลิตสัตว์น้ำ “โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง”ณ หนองปู่ตา  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-04-29 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน นายธนากร แสงโพธิ์ และคณะกรรมการหมู่บ้าน,จิตอาสา รวมทั้งชาวบ้านที่มาทำการประมง ได้ดำเนินการจับผลผลิตสัตว์น้ำ “โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง”ณ หนองปู่ตา หมู่ที่ ๓ บ้านข่าน้อย ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง พื้นที่ ๕๐ ไร่ โดยการขายบัตรจับปลาด้วยเครื่องมือแห ราคา ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท มี ผู้ซื้อบัตรและลงจับปลา จำนวน ๑,๓๐๐ คน ซึ่งทุกคนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการแหล่งน้ำของคณะกรรมการฯ ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,182)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,069) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (836) โครงการประมงอาสา.. (768) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (760) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (708) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (700) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (659) ประวัติความเป็นมา.. (649) งานควบคุมการประมง.. (642) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (621) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (598) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (575) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (572) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (530) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (511) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (492) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (410) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (388) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (387)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6