วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-26  |   ข่าววันที่: 2018-04-26 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,073)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (785) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (695) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (636) โครงการประมงอาสา.. (597) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (585) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (580) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (577) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (559) ประวัติความเป็นมา.. (548) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (506) งานควบคุมการประมง.. (503) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (481) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (469) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (443) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (433) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (429) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (391) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (329) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (307)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6