วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-25  |   ข่าววันที่: 2018-04-18 |  อ่าน: 216 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย ไก่ ๕ ตัว อาหาร ๓ กิโลกรัม ยาเวชภัณฑ์ ๑ ชุด และน้ำหมักชีวิภาพ (พด.) ถัง ๑ ถัง กากน้ำตาล ๒๐ ลิตร สารเร่งพด. ๑ ชุด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง จำนวน ๒๐ ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,141)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (923) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (763) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (747) โครงการประมงอาสา.. (690) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (672) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (642) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (637) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (619) ประวัติความเป็นมา.. (600) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (556) งานควบคุมการประมง.. (554) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (542) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (533) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (515) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (483) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (479) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (448) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (369) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (340)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6