วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ นกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณท่าเรือบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๔ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ นกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณท่าเรือบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๔ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-04-11  |   ข่าววันที่: 2018-04-11 |  อ่าน: 173 ครั้ง
 

       วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (เขื่อนอุบลรัตน์), เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาอนุรักษ์ประมง, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่บ้านท่าลาด และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมด้วยการทำความสะอาดบริเวณท่าเรือบ้านท่าลาด กิจกรรมบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพเทลงบริเวณทางน้ำทิ้งของกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อดับกลิ่น และลดจำนวนเชื้อโรค และร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และนายสุรชาติ ชัยทองดี รักษาการแทน นายอำเภอโนนสัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 อุดรธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (881)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (723) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (541) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (538) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (447) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (423) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (410) ประวัติความเป็นมา.. (407) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (390) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (389) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (368) งานควบคุมการประมง.. (351) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (351) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (294) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6