วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ นกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณท่าเรือบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๔ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ นกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณท่าเรือบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๔ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-11  |   ข่าววันที่: 2018-04-11 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

       วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (เขื่อนอุบลรัตน์), เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาอนุรักษ์ประมง, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่บ้านท่าลาด และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมด้วยการทำความสะอาดบริเวณท่าเรือบ้านท่าลาด กิจกรรมบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพเทลงบริเวณทางน้ำทิ้งของกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อดับกลิ่น และลดจำนวนเชื้อโรค และร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และนายสุรชาติ ชัยทองดี รักษาการแทน นายอำเภอโนนสัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 อุดรธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,211)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,125) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (877) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (798) โครงการประมงอาสา.. (796) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (725) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (718) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (674) ประวัติความเป็นมา.. (673) งานควบคุมการประมง.. (671) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (650) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (614) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (592) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (588) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (548) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (528) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (509) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (423) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (409) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (407)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6