วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมและจัดทำแหล่งอาหารธรรมชาติ คอกอนุบาลลูกปลา โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ (งบจังหวัด)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมและจัดทำแหล่งอาหารธรรมชาติ คอกอนุบาลลูกปลา โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ (งบจังหวัด)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-03  |   ข่าววันที่: 2018-04-02 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมและจัดทำแหล่งอาหารธรรมชาติ คอกอนุบาลลูกปลา โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ (งบจังหวัด) ณ หนองสะแบง ม.๑๒ บ้านโคกกุงใต้ ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,169)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (989) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (799) โครงการประมงอาสา.. (733) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (721) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (682) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (674) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (643) ประวัติความเป็นมา.. (628) งานควบคุมการประมง.. (608) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (589) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (582) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (555) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (553) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (512) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (500) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (474) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (401) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (369) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (363)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6