วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อผู้ป่วย

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อผู้ป่วย 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-23  |   ข่าววันที่: 2018-03-23 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง เป็นวิทยากรฝึกอบรม "โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อผู้ป่วย" ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์ เพื่อนำปลาน้ำจืดมาประกอบเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,465)  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,367) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,167) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (1,058) โครงการประมงอาสา.. (960) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (906) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (885) งานควบคุมการประมง.. (875) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (864) ประวัติความเป็นมา.. (857) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (796) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (788) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (744) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (739) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (696) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (648) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (628) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (608) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (592) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (483)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6