วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อผู้ป่วย

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อผู้ป่วย 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-23  |   ข่าววันที่: 2018-03-23 |  อ่าน: 154 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง เป็นวิทยากรฝึกอบรม "โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อผู้ป่วย" ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์ เพื่อนำปลาน้ำจืดมาประกอบเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,141)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (925) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (765) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (749) โครงการประมงอาสา.. (693) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (674) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (646) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (638) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (619) ประวัติความเป็นมา.. (601) งานควบคุมการประมง.. (557) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (557) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (546) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (533) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (516) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (485) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (480) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (449) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (369) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (340)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6