วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-22  |   ข่าววันที่: 2018-03-22 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอัมพุชีนี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ณ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในด้านการประมงมีการนำผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียม บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง นำมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,141)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (924) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (763) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (747) โครงการประมงอาสา.. (691) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (672) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (645) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (637) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (619) ประวัติความเป็นมา.. (601) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (556) งานควบคุมการประมง.. (554) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (542) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (533) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (516) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (483) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (479) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (448) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (369) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (340)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6