วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดตามการปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน และติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดตามการปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน และติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-12  |   ข่าววันที่: 2018-03-12 |  อ่าน: 290 ครั้ง
 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน ด้านการประมงที่จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ณ เรือนที่ประทับ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการประมง) ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,469)  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,370) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,173) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (1,059) โครงการประมงอาสา.. (962) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (907) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (887) งานควบคุมการประมง.. (879) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (866) ประวัติความเป็นมา.. (860) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (796) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (788) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (748) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (745) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (698) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (650) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (629) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (616) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (595) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (485)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6