วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-12  |   ข่าววันที่: 2018-03-09 |  อ่าน: 280 ครั้ง
 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ในอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ใน ๓ หมู่บ้านของตำนากอก ได้แก่ หมู่ ๓, ๘ และ ๒๒ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  (287)   วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจร... (261)  วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. น... (235)  นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประชุมหารือโครงการตามแผนปฏิบัต... (232)  กลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดหนองบัวลำภู (มีสมาชิกจำนวน 29 ราย)  (228)  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื... (222)  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่... (218)  วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ... (217)  การบริหารจัดการด้านการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  ep.1 และ ep.2  (214)  วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒน... (205)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6