วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานฟาร์ม GAP ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง และตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานฟาร์ม GAP ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง และตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานฟาร์ม GAP ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง และตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู..คลิก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ  ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานฟาร์ม GAP ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 2 ราย  ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง และตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้าน... จำนวนผู้อ่าน 363  วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัพิบัติ(กชภอ.) ครั้งที่ 2/2566 อำเภอหนองบัวลำภู ณ อบต.บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะ... จำนวนผู้อ่าน 295 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี ... จำนวนผู้อ่าน 258 วันที่ 27 ธันวาคม 25 65 เวลา 09.30 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2565  วันที่ 27 ธันวาคม 25 65 เวลา 09.30 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หก.พัฒนาและส่งเสร... จำนวนผู้อ่าน 245 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกร และตรวจสอบบ่อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานคัด... จำนวนผู้อ่าน 236 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ เกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) พ.ศ. 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสำนักงาน... จำนวนผู้อ่าน 225 วันที่ 14 มกราคม 2566 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรมชาวหนองบัวลำภูสวมใส่ผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพระ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 1 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกิจก... จำนวนผู้อ่าน 223 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงของโรงเรียนบ้านต่างแคน และโรงเรียนบ้านวังหินซา อำเภอสุวรรณคูหา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามคว... จำนวนผู้อ่าน 204 วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมรับมอบนโยบ... จำนวนผู้อ่าน 178 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566       นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอนาวัง นายธีระศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมจัดนิทรรศการชุดเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ในงานมหกรรมกีฬาดีที่นาวังและเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566       นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง รับผิดชอบงานด้า... จำนวนผู้อ่าน 170


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

  รายละเอียด เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6    email  nongbuafpo@gmail.com  โทรศัพท์ 042378471  FAX 042378471  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6