วันที่22 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่22 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอโนนสัง วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอโนนสังดังนี้
1.ร่วมเป็นเกียรติการคัดสรรหมู่บ้านและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นอำเภอโนนสังโดยคณะกรรมการคัดสรรจังหวัดหนองบัวลำภู ของบ้านโคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง
2.ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลาบ้านหินสิ่ว+สันติสุขปล่อยลูกปลาตะเพียนที่ได้จากการเพาะพันธุ์เมื่อวันที่17 มิ.ย.65)ลงบ่ออนุบาล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  422   วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  348  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  337  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  299  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  283  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  253  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  247  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  246  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนิ...  245  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง สำรวจเก็บข้อมูลสินค้าส...  234


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ