วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้การเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ให้กับประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้การเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ให้กับประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมทบทวนความรู้การเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ให้กับประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้งบพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู (งบเหลือจ่ายปี 2565) สำหรับกลุ่มเกษตรกรใหม่ จำนวน 18 กลุ่มและทบทวนกลุ่มเก่าของปี 2564 จำนวน 30 กลุ่มในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  390   วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  303  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  267  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น - 12.00 น. นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย เข...  247  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ...  238  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ปฏิบัติงานติดตามและทบทวน...  197  วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนข...  190  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู แล...  184  วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบห...  184  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้...  182


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ