วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์ปลา) ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งสมาชิกได่ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์ปลา) ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้...  201   วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้าน...  198  วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานคัด...  174  วันที่ 14 มกราคม 2566 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกิจก...  171  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับคณะกรรมก...  170  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมประจำเดื...  163  9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. จังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัว...  160  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบั...  155  วันที่ 2 พฤษจิกายน 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบ้วลำภู ร่วมประชุมปร...  149  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่ว...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ