วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงาน ดังนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงาน ดังนี้ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ร่วมกับ ม.ราชภัฎอุดรธานี ฝึกอบรมสมาชิกโครงการแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว หลักสูตรการทำอาหารปลาและแปรรูปปลา ปลาส้ม ทองม้วนปลาน้ำพริกนรกปลา การขายการตลาด ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP มกษ.) ณ ม.3 ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

2.ร่วมกับ ศพจ.อุดรธานี แจกปัจจัยการผลิตโครงการ Zoning by Agri-map ม.6 บ้านโนนเรียง ตำบลบ้านพร้าว อ.เมือง .หนองบัวลำภู จำนวน 10 ราย

(ปลาตะเพียนขาว 1,600 ตัว,อาหาร 1 กส. ปูนขาว 10 กก. ปุ๋ยคอก 1 กส.)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  422   วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  348  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  337  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  299  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  283  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  253  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  247  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  246  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนิ...  245  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง สำรวจเก็บข้อมูลสินค้าส...  234


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ