วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-14  |   ข่าววันที่: 2021-07-13 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เพื่อชี้แจงข้อราชการและ แนวทางการปฏิบัติราชการและบูรณาการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง

และในเวลา 13.30 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์พื้นที่และการวางแผนการผลิตและการตลาด ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การวางแผนการผลิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดทำปฎิทินการผลิตด้านประมง ให้กับกลุ่มเกษตรกร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่ 2 ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ ตำบลหนองเรือ ตำบลนิคมพัฒนา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของทางจังหวัดหนองบัวลำภู อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (994) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (855) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6