วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |   ข่าววันที่: 2021-07-04 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจยึดเครื่องมือแหและข่าย ที่ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ผิดกฎหมาย ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเขตท้องที่บ้านโคกใหญ่ บ้านหนองสะแบง บ้านนาล้อม ตำบลโคกใหญ่ อำเภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งส่งมอบของกลางพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโนนสัง เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (966) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (846) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (757) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (743) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (730)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6