วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบ Video Conference เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัดไทย ให้มีความสมบูรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบ Video Conference เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัดไทย ให้มีความสมบูรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-02  |   ข่าววันที่: 2021-07-01 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัดไทย ให้มีความสมบูรณ์อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมและนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะนำมาซึ่งการยอบรับจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุม 351 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง เป็นประธานการอภิปราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,009) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (985) ประวัติความเป็นมา.. (975) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6