วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือด้านประมง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ร้าค้านจำหน่าย ลอบพับ (ไอ้โง่)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือด้านประมง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ร้าค้านจำหน่าย ลอบพับ (ไอ้โง่) วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือด้านประมง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ร้าค้านจำหน่าย ลอบพับ (ไอ้โง่) ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง “ไอ้โง่”เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี

***ยกเว้น**ให้ใช้จับสัตว์น้ำได้เฉพาะในบ่อเพาะเลี้ยงที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองเท่านั้น ตามบทบัญญัติ มาตรา 166 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  422   วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  348  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  337  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  300  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  284  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  253  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  247  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  247  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนิ...  245  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง สำรวจเก็บข้อมูลสินค้าส...  234


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ