การสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลบาล สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อัตรา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


การสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลบาล สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อัตรา มาแล้ววจ้าาาา รายละเอียดการสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

#สมัครผ่าน https://opsmoac.thaijobjob.com/

#สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 12 -16กรกฎาคม 64

#ย้ำอีกครั้ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สัญญาจ้าง ระยะเวลา1ปี ไม่มีต่อสัญญา

#รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูในประกาศรับสมัครได้เลย ??

https://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/1403/110159

**หมายเหตุ ประกาศรับสมัครนี้ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งประกาศรับสมัครที่ออกมาก่อนวันดั่งกล่าว ไม่ใช่ประกาศที่กรมประมงออก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  381   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  274  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  267  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  235  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  215  วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และนายเมธา ตาล...  212  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  207  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  177  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง   173  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัด ออกหน่วยบำบัดทุกข์ ...  165


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ