วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-24 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

และใน 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting โดยได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวทั้ง 70 แห่ง เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด เบื้องต้นให้สำรวจความพร้อมของเกษตรกร เพื่อวางแผนส่งมอบสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,010) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (986) ประวัติความเป็นมา.. (975) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6