วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ร่วมต้อนรับ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ โรงเรียนกุดหานสามัคคี เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ร่วมต้อนรับ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ โรงเรียนกุดหานสามัคคี เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-15  |   ข่าววันที่: 2021-06-12 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะครู ตัวแทนรักเรียนโรงเรียนกุดหานสามัคคี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมต้อนรับ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนกุดหานสามัคคี ตำบลหนองแก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ทั้งนี้ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติ เป็นประธานในการมอบพันธุ์ปลา และปล่อยพันธุ์ปลาปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 1,000 ตัว และอาหารปลาจำนวน 3 กระสอบ เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,009) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (984) ประวัติความเป็นมา.. (971) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (847) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (733)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6