ร่วมกันปรับปรุงแนวเขตใหม่ จับพิกัด GPS และปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิด

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมกันปรับปรุงแนวเขตใหม่ จับพิกัด GPS และปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-14  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 326 ครั้ง
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับ นายคณิต สาวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกม่วงชุม ต.โนนเมือง ร่วมกันปรับปรุงแนวเขตใหม่ (จับพิกัด GPS) และปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิด ตาม“พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558” (ฤดูน้ำแดง) พร้อมทั้งลงกร่ำเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในช่วงฤดูลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,014) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6