วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-07  |   ข่าววันที่: 2021-05-06 |  อ่าน: 246 ครั้ง
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามการทำการประมงผิดกฏหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง ในอ่างเก็บนำ้เขื่อนอุบลรัตน์ ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู พบการกระทำผิดโดยใช้เครื่องมืออวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ประกอบยอขันช่อ จึงได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว และลงบันทึกประจำวันที่ สภ.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย ต่อไป และได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชาวประมง ในการประกาศมาตรการควบคุมการทำการประมง ในช่วงสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,454)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,035) ประวัติความเป็นมา.. (1,024) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,023) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (885) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (878) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (871) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (795) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (765) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (759)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6