วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-26  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 161 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครจ้างงานเข้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 5/2564(เพิ่มติม) จำนวน 30 คน ณ ศาลารวมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง

และในเวลา 13.30 น. ออกปฎิยัคิงานติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์(ฤดูแล้ง)และเฝ้าระวังควบคุมการทำประมงตาม พรก.ประมง 2558 ในบริเวณเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่,บ้านโคกน้อย,หาดโนนยาวและเขตอนุรักษ์บ้านหนองเหมือดแอ่ อำเภอโนนสัง ซึ่งเทียบปริมาณน้ำปี2564= 37%(ปี 2563= 14%)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,456)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,038) ประวัติความเป็นมา.. (1,026) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,025) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (887) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (879) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (872) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (796) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (767) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (763)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6