วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานดังนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานดังนี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |   ข่าววันที่: 2021-04-15 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอาสาอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่ปรับปรุงแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำใหม่แทนแนวเขตเดิมที่ชำรุดให้ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิด พรก.ประมง 2558 (ฉบับแก้ไข) ในช่วงฤดูแล้ง(ผู้ทำการประมงลักลอบเข้ามาหาปลาในเขตอนุรักษ์) และในเวลา 14.30 น. ปฏิบัติหน้าที่

1.ร่วมกับคณะกรรมการประมงโรงเรียนบ้านวังมน สร้างคอกอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวแห้งและปุ๋ยขี้วัวแห้งเพื่อสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน ตามโครงการขยายผลด้านการประมงโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ

2.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกป่ากุงจัดทำคอกปู๋ยหมักด้วยฟางข้าและมูลวัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติสัตว์น้ำครั้งที่ 2 ณ ฝายบนตามพระราขดำริฯ บ้านโคกป่ากุง ต.หนองเรือ อ.โนนสัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (994) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (855) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6