วันนี่ 10 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี่ 10 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-06  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันนี่ 10 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอโนนสังดังนี้

1.ส่งหนังสือเพื่อประสานและชี้แจงกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำอำเภอโนนสังกลุ่มละ5 รายเข้าร่วมต้อนรับผู้ราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์

2.สำรวจและสอบถามข้อมูลจากผู้ทำการประมงและจุดรับซื้อปลาเพื่อสำรวจปริมาณการจับปลาในอ่างเก็บน้ำ

3.ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง จัดทำคอกปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและมูลโคเพื่อแแหล่งอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาครั้งที่ 2

วันนี่ 10 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสังปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอโนนสังดังนี้

1.ส่งหนังสือเพื่อประสานและชี้แจงกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำอำเภอโนนสังกลุ่มละ5 รายเข้าร่วมต้อนรับผู้ราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์

2.สำรวจและสอบถามข้อมูลจากผู้ทำการประมงและจุดรับซื้อปลาเพื่อสำรวจปริมาณการจับปลาในอ่างเก็บน้ำ

3.ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง จัดทำคอกปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและมูลโคเพื่อแแหล่งอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาครั้งที่ 2

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (993) ประวัติความเป็นมา.. (987) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (853) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (766) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6