วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน โดยมีนายสถิตย์ คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสังเป็นประธานฯ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์อาหารทะเลปลอดภัยจากเชื้อไวรัส โควิด19

2.ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันแก้ไขการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง(ภัยแล้ง)

3.การขึ้นทะบีบนเกษตรกรผู้เพาะลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)และการขึ้นทะเบียนชาวประมง(ทบ.3)และปรับปรุงทะเยียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 2564 

และในเวลา 130.00 น. ออกสำรวจเครื่องมือประมงตาม พรก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67(2)ประเภทลอบพับหรือไอ้โง่ ในร้านจำหน่ายสินค้าอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,015) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (857) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6