ประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกาศกำหนดให้แม่น้ำสงครามบางพื้นที่เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกาศกำหนดให้แม่น้ำสงครามบางพื้นที่เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แห่ง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-23  |   ข่าววันที่: 2019-08-23 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 

  วันที่ 20,22 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกาศกำหนดให้แม่น้ำสงครามบางพื้นที่เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) บริเวณหมู่ 1 หมู่ 3 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ และหมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ (2) บริเวณหมู่ 1 หมู่ 12 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ และหมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ โดยที่ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบ และจะได้นำเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจารณาในลำดับต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (600)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (524) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (515) ประวัติหน่วยงาน.. (471) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (459) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (447) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (432) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (372) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (370) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (351) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (346) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (317) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (307) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (297) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (297) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (291) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (282) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (271) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (260) สำนักงานประมงอำเภอศรีวิไล จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (255)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000