รื้อถอนเครื่องมือทำการประมงประเภทกางกั้นดักจับสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่แหล่งวางไข่ ในแหล่งน้ำหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

รื้อถอนเครื่องมือทำการประมงประเภทกางกั้นดักจับสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่แหล่งวางไข่ ในแหล่งน้ำหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-13  |   ข่าววันที่: 2019-08-13 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ชปพ ประมง) ปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงประเภทกางกั้นดักจับสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่แหล่งวางไข่ ในแหล่งน้ำหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ชปพ ประมง) ปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงประเภทกางกั้นดักจับสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่แหล่งวางไข่ ในแหล่งน้ำหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (600)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (524) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (515) ประวัติหน่วยงาน.. (471) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (459) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (447) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (432) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (372) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (370) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (352) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (346) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (318) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (307) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (297) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (297) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (291) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (282) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (271) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (261) สำนักงานประมงอำเภอศรีวิไล จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (255)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000