สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริฯ ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริฯ ปี 2562 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-13  |   ข่าววันที่: 2019-03-13 |  อ่าน: 73 ครั้ง
 

        วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาธิตการแปรรูปจากปลาดุก ได้แก่ ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว น้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาดุกฟู แก่นักเรียน และคณะกรรมการประมงโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริฯ ปี 2562 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาธิตการแปรรูปจากปลาดุก ได้แก่ ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว น้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาดุกฟู แก่นักเรียน และคณะกรรมการประมงโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริฯ ปี 2562 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (603)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (525) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (517) ประวัติหน่วยงาน.. (471) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (460) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (448) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (432) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (376) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (372) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (355) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (347) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (318) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (308) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (297) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (297) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (292) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (283) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (272) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (261) สำนักงานประมงอำเภอศรีวิไล จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (256)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000