ประมงยโสธรสนับสนุนโครงการ"คัด แยก(ขยะ)แลกบุญ"

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประมงยโสธรสนับสนุนโครงการ"คัด แยก(ขยะ)แลกบุญ" 

ข่าวกิจกรรม


 27 ธันวาคม 2564 
จังหวัดยโสธรจัดรณรงค์กำจัดขยะ  และ นำขยะมารีไซเคิลภายใต้โครงการ"คัด แยก(ขยะ)แลกบุญ" โดยมี การรณรงค์และ Kick Off โครงการพร้อมกันทุกอำเภอในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ให้ นางสาวฐิรัตนา นิละปะกะ 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำขยะไปร่วมแลกบุญ และ ร่วม Kick Off โดยมีนายชลธี ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในส่วนของอำเภอ มีประมงอำเภอทั้ง 6 อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   132   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  95  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  94  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  83  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   81  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  79  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    78  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  74  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ