แบนเนอร์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

แบนเนอร์ 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2017-01-18  |   ข่าววันที่: 2017-01-18 |  อ่าน: 1,389 ครั้ง
 

แบนเนอร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจประมงอาสา รายนายพนม พิมรัตน์ ประมงอาสาอำเภอตาลสุม   (1,017)   ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ ต.โนนกลางและต.หนองไฮ อ.สำโรง รับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์... (526)  การประชุมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานขับเคลื่อนโครง... (435)   ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี   (428)   ประมงอำเภอนาจะหลวย ดำเนินการนำไรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ... (414)  การเก็บผลผลิตไรแดงที่ขยายพันธุ์ไว้ในบ่อซีเมนต์ (ศพก.เครือข่ายด้านประมงปี 2560)   (406)  ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนที่เขตที่รัก... (389)  ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง สำรวจบ่อเลี้ยงปลาและให้คำแนะนำเกี่ยวก... (389)  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเม... (382)  ประมงอำเภอโขงเจียม  ดำเนินการสำรวจตลาดเพื่อสอบถามข้อมูล สัตว์น้ำ ณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน  อำเภอโขง... (373)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000